Empresa estructures


Estructures Cefa és una empresa especialitzada en la realització d'estructures de formigó armat.

En aquests darrers anys la nostra empresa ha experimentat un creixement controlat, diversificant la nostra activitat en obra pública.

Un dels objectius més importants de la nostra companyia és la qualitat i la seguretat a la feina, i per això actualment estem duent a terme el procés d'implantació del certificat de qualitat ISO 9001 i l'obtenció del certificat OHSAS 18001 en prevenció de riscos laborals.


Les nostres estructures

Realitzem  tot tipus  d'estructures  de formigó armat,
forjats  reticulars,  unidireccionals,  lloses  massisses
i forjats postesats.
Aquest últim sistema permet aconseguir grans llums
entre pilars i altes sobrecàrregues d'ús.

L'experiència  acreditada i la formació  contínua dels
nostres  treballadors fa que el nostre producte final
sigui d'alta qualitat.